สร้างโรงงานบรรจุภัณฑ์

สร้างโรงงานบรรจุภัณฑ์


บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เคมีภัณฑ์ น้ำดื่ม เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ก็มีหลายประเภท อาทิ ซองฝาเกลียว ซองซีล ถุงซิปล็อค ถุงฝาเกลียว ถุงแก้ว จนไปถึง ขวดพลาสติก และ กล่องกระดาษ หากเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแล้ว ก็มีความจำเป็นที่ต้อง ก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารด้วยเช่นกัน ทั้ง GMP, HACCP, BRC/IOP, HALAL จนถึง ISO 9001 เพื่อรับประกันเรื่องคุณภาพและกระบวนการผลิต

 
การวางผังโรงงาน ผู้ออกแบบจำเป็นต้องทราบถึงขั้นตอนการผลิต เพื่อจัดสถานที่ปฏิบัติการและจัดวางเครื่องจักรต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อที่จะให้การผลิต มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าหากจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ไม่เหมาะสม ผลที่ตามมาอาจเกิดความสูญเสียในการทำงาน เครื่องจักรว่างงานมาก คนงานเกิดความสับสนในการทำงาน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

โดยทั่วไปแล้วการวางผังโรงงาน เมื่อมีความจำเป็นต้องโยกย้าย เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือแผนกงานต่าง ๆ การจัดวางผังโรงงานให้ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ผู้ออกแบบวิศวกรรรม ผู้บริหารจะต้องให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด จึงจะทำให้งานสำเร็จลงได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ โรงงานบรรจุภัณฑ์มักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับกระบวนการผลิตค่อนข้างมากเนื่องจาก
       •    การเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์
       •    ขยายหรือลดขนาดของหน่วยงาน
       •    การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของเครื่องจักร
       •    การย้ายหน่วยงานหรือแผนก
       •    การเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ใหม่
       •    การเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสม
การวางผังโรงงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะช่วยเกิดความสมดุลในการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการผลิต ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่ของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพพื้นที่ทุกตารางหน่วยของโรงงานให้คุ้มค่า และช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้

บริษัท สตีลเฟรม บิลดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ก่อสร้างครบวงจร สามารถให้คำปรึกษา วางเลย์เอ้าท์ (Layout) ทำแบบร่าง ทำงบประมาณก่อนก่อสร้างจริง เพื่อให้นำข้อมูลวางแผนโครงการได้
 
 
6 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ บริการออกแบบ ก่อสร้างโรงงานบรรจุภัณฑ์ กับ บริษัท สตีลเฟรม บิลดิ้ง
 
  1. บริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ก่อสร้างโรงงานแบบ Turnkey ผู้ว่าจ้างสะดวกในการบริหารโครงการ ไม่ต้องแยกหลายบริษัทรับเหมา
  2. ลดต้นทุนค่าก่อสร้างด้วยการออกแบบให้ประหยัดจากงานโครงสร้าง เพราะเราเชี่ยวชาญงานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB ออกแบบให้ span กว้างโดยไม่มีเสากลางลดนำหนักโครงสร้างลงจึงออกแบบได้ประหยัดกว่า 
  3. ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องทำเพิ่มจากการออกแบบไม่ครอบคลุมเพราะเราดูแลทั้งออกแบบและก่อสร้างให้หมด ลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ออกแบบและผู้รับเหมา
  4. ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการให้ ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย เพราะการติดต่อหน่วยงานราชการจะใช้เวลานานหากยื่นขออนุญาตด้วยแบบก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมแล้วต้องเสียเวลามาปรับแก้หลายครั้งจะทำให้ระยะเวลาโครงการต้องล่าช้าออกไปควรให้มืออาชีพดูแลในส่วนนี้
  5. เลือกใช้วัสดุคุณภาพดี งานโครงสร้างเหล็กเราเลือกใช้เหล็ก High Strength  งานผนังลูกค้าสามารถใช้ผนังสำเร็จรูปพรีคาสคอนกรีต หรือ ผนังเมทัลชีท ของ Bluescope ตามความต้องการใช้งานได้
  6. ก่อสร้างเร็วได้ใช้อาคารเร็ว โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปจึงก่อสร้างได้เร็วได้ใช้อาคารเร็วคุ้มค่าก่อสร้าง เราออกแบบโครงสร้างเหล็กระบบ Bolt connection เตรียมการผลิตโครงสร้างเหล็กที่โรงงาน เมื่องานฐานรากเสร็จก็ยกโครงสร้างไปประกอบติดตั้งหน้างานได้ทันทีโดยไม่มีงานเชื่อมหน้างาน 

สนใจขอคำปรึกษา เพื่อทำแบบร่าง ทำงบประมาณ 
โทร. 098-267-6334
Line id: @steelframe

Share :