สร้างโรงงานยา เครื่องสำอาง

สร้างโรงงานยา เครื่องสำอาง


การสร้างโรงงานยา และ เครื่องสำอางมีมาตรฐานที่เป็นสิ่งรับประกันคุณภาพการผลิตที่ผู้ประกอบการต้องทราบเพื่อเตรียมพร้อมก่อนทำการเริ่มก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตดังนี้
 1. มาตรฐาน GMP
       มาตรฐานโรงงานผลิตยาสมุนไพรและเครื่องสำอางควรมี มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิต ให้เป็นระบบคุณภาพที่สร้างกระบวนการและจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น วิธีการผลิต, เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา โดยโรงงานจะต้องเตรียมความพร้อมดังนี้
       • สถานที่ตั้งและอาคารผลิต เช่น ตัวอาคารและบริเวณใกล้เคียงต้องสะอาด โครงสร้างไม่มีฝุ่นสะสมทำความสะอาดง่าย ไม่มีน้ำขัง เกิดความสกปรกง่าย
       • เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิต ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ทำความสะอาดง่าย ไม่เกิดสนิม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
       • การควบคุมกระบวนการผลิต ต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ทุกขั้นตอน
       • การสุขาภิบาล เช่น เรื่องของน้ำใช้ในโรงงาน ห้องน้ำ อ่างล้างมือ ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย มีทางระบายน้ำทิ้ง 
       • การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด เช่น มีการรักษาความสะอาด บำรุง ซ่อมแซมสถานที่ตัวอาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น
       • บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้ปฏิบัติงานมีการสวมเสื้อผ้า เสื้อคลุมที่สะอาด ล้างมือก่อนปฏิบัติงาน เป็นต้น

2. มาตรฐาน GMP PIC/s
       มาตรฐานโรงงานผลิตยาและเครื่องสำอางควรมี มาตรฐาน GMP PIC/s  โดยมีที่มาจาก PIC/s (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้ตรวจ GMP ของประเทศต่างๆ ในยุโรป เพื่อให้มาตรฐานในการตรวจสอบ GMP ในการผลิตยาในแต่ละประเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการออกแนวทางปฏิบัติ การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ ประเมินหน่วยงานผู้ตรวจ สร้างและขยายขอบเขตการร่วมมือกันระหว่างประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานสากล 

3. มาตรฐาน อย.
       มาตรฐานโรงงานผลิตยาและเครื่องสำอางควรมี มาตรฐาน อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เป็นหน่วยงานที่ปกป้อง คุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม 

4. มาตรฐาน ฮาลาล
       มาตรฐานโรงงานผลิตยาสมุนไพรและเครื่องสำอางควรมี มาตรฐาน ฮาลาล (Halal) คือ การที่ผลิตภัณฑ์ถูกรับรองแล้วว่า ถูกต้องเหมาะสมตามข้อกำหนดของศาสนาอิสลาม ขั้นตอนการผลิตสะอาด ถูกหลักอนามัย ผู้บริโภคกลุ่มอื่นนอกเหนือจาก ชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้

เมื่อได้ทราบมาตรฐานที่จำเป็นแล้ว ก็สามารถนำความต้องการมาสรุปแผนผังแบบแปลนกับผู้ออกแบบก่อสร้างโรงงานได้ เพื่อให้วางผังอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานที่จำเป็น

บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบและก่อสร้างครบวงจร ทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคารครบจบที่เดียว

6 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ บริการสร้างโรงงานยา โรงงานเครื่องสำอาง กับ บริษัท สตีลเฟรม บิลดิ้ง จำกัด
 

 
       • บริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ก่อสร้างโรงงานแบบ Turnkey ผู้ว่าจ้างสะดวกในการบริหารโครงการ ไม่ต้องแยกหลายบริษัทรับเหมา
       • ลดต้นทุนค่าก่อสร้างด้วยการออกแบบให้ประหยัดจากงานโครงสร้าง เพราะเราเชี่ยวชาญงานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB ออกแบบให้ span กว้างโดยไม่มีเสากลางลดนำหนักโครงสร้างลงจึงออกแบบได้ประหยัดกว่า 
       • ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องทำเพิ่มจากการออกแบบไม่ครอบคลุมเพราะเราดูแลทั้งออกแบบและก่อสร้างให้หมด ลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ออกแบบและผู้รับเหมา
       • ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการให้ ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย เพราะการติดต่อหน่วยงานราชการจะใช้เวลานานหากยื่นขออนุญาตด้วยแบบก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมแล้วต้องเสียเวลามาปรับแก้หลายครั้งจะทำให้ระยะเวลาโครงการต้องล่าช้าออกไปควรให้มืออาชีพดูแลในส่วนนี้
       • เลือกใช้วัสดุคุณภาพดี งานโครงสร้างเหล็กเราเลือกใช้เหล็ก High Strength  งานผนังลูกค้าสามารถใช้ผนังสำเร็จรูปพรีคาสคอนกรีต หรือ ผนังเมทัลชีท ของ Bluescope ตามความต้องการใช้งานได้
       • ก่อสร้างเร็วได้ใช้อาคารเร็ว โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปจึงก่อสร้างได้เร็วได้ใช้อาคารเร็วคุ้มค่าก่อสร้าง เราออกแบบโครงสร้างเหล็กระบบ Bolt connection เตรียมการผลิตโครงสร้างเหล็กที่โรงงาน เมื่องานฐานรากเสร็จก็ยกโครงสร้างไปประกอบติดตั้งหน้างานได้ทันทีโดยไม่มีงานเชื่อมหน้างาน 
 


สนใจขอคำปรึกษา นัดหมาย สำรวจหน้างาน 
โทร. 098-267-6334
Line id: @steelframe

Share :