สร้างโรงงานพลาสติก

สร้างโรงงานพลาสติก


ในปัจจุบันพลาสติกเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว สิ่งของรอบ ๆ ตัวเรามักจะทำจากพลาสติก เพราะฉะนั้นพลาสติกก็จะมีกรรมวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยการฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ ของเด็กเล่น เครื่องสำอาง ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และอีกมากมากมายที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติก การฉีดพลาสติกนับว่าในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากทำให้เกิดมีโรงงานพลาสติกเพิ่มมาก 


เมื่อธุรกิจที่ทำมาสักระยะหนึ่ง เริ่มมองเห็นกำไรที่มากขึ้น ผู้ประกอบการหลายคนจึงเริ่มมองหาลู่ทางในการเปิดโรงงานเป็นของตัวเอง เพื่อขยับขยายกิจการให้ใหญ่มากขึ้น อีกทั้งยังต้องการที่จะลดต้นทุน จากการที่ต้องจ้าง Outsource มาผลิตสินค้าให้ 

หากมีความต้องการสร้างโรงงานฉีดพลาสติก เราควรเริ่มจากอะไร ก่อนบ้าง สิ่งที่ผู้ประกอบการควรศึกษาและทำความเข้าใจขั้นต้น มีดังนี้

1. วางแผนการสร้างโรงงานและระบบจัดการภายในโรงงาน
เนื่องจาก โรงงานแต่ละประเภทมีการสร้างและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน โดยคุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า วัตถุประสงค์ของโรงงานนี้สร้างมาเพื่อสินค้าประเภทใด เพื่อที่เราจะได้ออกแบบภายในโรงงานได้อย่างถูกต้อง สิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการสร้างโรงงาน คือ เรื่องของงบประมาณและความคุ้มค่า เพราะค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างค่อนข้างสูง รวมไปถึงค่าเครื่องจักร และระบบการจัดการภายในโรงงาน ดังนั้นผู้ประกอบการควรวางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุม

2. การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
การใช้สถานที่เพื่อตั้งเป็นโรงงาน ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทางการ เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีรายละเอียดดังนี้

       •  โรงงานจำพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงานที่มีคนงานไม่เกิน 20 คน และมีเครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า สามารถดำเนินกิจการได้ทันทีโดยไม่ต้องยื่นเอกสารขออนุญาต       
       •  โรงงานจำพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานที่มีคนงานมากกว่า 20 คน แต่ไม่เกิน 50 คน และมีเครื่องจักรมากกว่า 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาต แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน
       •  โรงงานจำพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงานที่มีคนงานมากกว่า 50 คนและมีเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า หรือเป็นโรงงานที่มีมลภาวะจากการผลิต ซึ่งโรงงานจำพวกนี้จะเป็นต้องดำเนินการขอใบอนุญาตก่อนถึงจะสร้างโรงงานได้

3. การเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์
โรงงานของคุณจะออกมาดีหรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากทีมรับเหมาก่อสร้างโรงงาน เพราะอย่าลืมว่าโรงงานของคุณจะต้องมีโครงสร้างที่มั่นคง และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก หากเลือกผู้รับเหมาที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้งานก่อสร้างมีปัญหา ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด หรือได้อาคารคุณภาพต่ำ จำเป็นต้องแก้ไขในภายหลังได้

บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบและก่อสร้างครบวงจร ทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคารครบจบที่เดียว

6 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ บริการสร้างโกดัง บริการสร้างคลังสินค้า กับ บริษัท สตีลเฟรม บิลดิ้ง จำกัด
 

•  บริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ก่อสร้างโรงงานแบบ Turnkey ผู้ว่าจ้างสะดวกในการบริหารโครงการ ไม่ต้องแยกหลายบริษัทรับเหมา
•  ลดต้นทุนค่าก่อสร้างด้วยการออกแบบให้ประหยัดจากงานโครงสร้าง เพราะเราเชี่ยวชาญงานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB ออกแบบให้ span กว้างโดยไม่มีเสากลางลดนำหนักโครงสร้างลงจึงออกแบบได้ประหยัดกว่า 
•  ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องทำเพิ่มจากการออกแบบไม่ครอบคลุมเพราะเราดูแลทั้งออกแบบและก่อสร้างให้หมด ลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ออกแบบและผู้รับเหมา
•  ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการให้ ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย เพราะการติดต่อหน่วยงานราชการจะใช้เวลานานหากยื่นขออนุญาตด้วยแบบก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมแล้วต้องเสียเวลามาปรับแก้หลายครั้งจะทำให้ระยะเวลาโครงการต้องล่าช้าออกไปควรให้มืออาชีพดูแลในส่วนนี้
•  เลือกใช้วัสดุคุณภาพดี งานโครงสร้างเหล็กเราเลือกใช้เหล็ก High Strength  งานผนังลูกค้าสามารถใช้ผนังสำเร็จรูปพรีคาสคอนกรีต หรือ ผนังเมทัลชีท ของ Bluescope ตามความต้องการใช้งานได้
•  ก่อสร้างเร็วได้ใช้อาคารเร็ว โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปจึงก่อสร้างได้เร็วได้ใช้อาคารเร็วคุ้มค่าก่อสร้าง เราออกแบบโครงสร้างเหล็กระบบ Bolt connection เตรียมการผลิตโครงสร้างเหล็กที่โรงงาน เมื่องานฐานรากเสร็จก็ยกโครงสร้างไปประกอบติดตั้งหน้างานได้ทันทีโดยไม่มีงานเชื่อมหน้างาน 
 

สนใจขอคำปรึกษา นัดหมาย สำรวจหน้างาน 
โทร. 098-267-6334
Line id: @steelframe

Share :